Õige lintsaelindi valik ja sissetöötamine:

Õige lintsaelindi valik sõltub paljudest teguritest: milline on lintsae tüüp ja saagimise tingimused, lintsaelindi pikkus ja laius, hammaste arv ja hambakuju. Kõigest sellest loe lähemalt meie blogipostitusest: esimesed sammud õige lintsaelindi valikul, mis ilmus 30.08.2017. Iga saagimistöö jaoks on olemas eraldi valik lintsaelinte ja kui õige lintsaelint on leitud järgneb sellele õige sissetöötamine, mis pikendab märgatavalt lintsaelindi tööiga. Et saavutada lintsaelindi maksimaalset kasutusiga kasutage alati soovituslikku lindi kiirust, kuid vähendage ettenihke kiirust ligikaudu 20-50% võrra esimese 10 minuti jooksul. Järgneva 10 minuti jooksul suurendage järk-järgult ettenihke kiirust kuni olete saavutanud soovitusliku ettenihke kiiruse.

Lintsaepingi hooldus ja õiged saagimisparameetrid:

Kontrollige lintsaepingi lindisuunajate (juhikute) seisukorda ja joondumist;

Kontrollige laastueemaldusharja seisukorda ja reguleerimist;

Kontrollige lintsaelindi pinguldatust (tensomeetriga);

Kontrollige lintsaelindi kiirust (tahhomeetriga);

Metallide saagimisel kontrollige jahutusvedeliku kontsentratsiooni (refraktomeetriga). Jahutusvedelik määrib, jahutab ja kannab lõiketeelt ära laaste. On oluline kasutada head lõikeõli ja veenduda, et see jõuab lõikekohta pidevalt ja väikese survega.

Veenduge, et saetavad detailid oleksid kindlalt kinnitatud, et need ei vibreeriks ega pöörleks. Ärge kasutage paindus ja vigastatud detaile.

Õiged saagimisparameetrid on lindikiirus ja lõikekiirus. Leidke lindi kiiruse tabelist saetava materjali tüübi ja kõvaduse jaoks ette nähtud lindikiirus. Väga tugeva müra või vibratsiooni korral vähendage lindikiirust 10-20%. Sobiva lõikekiiruse saavutamiseks reguleerige ettenihkekiiruse regulaatorit. Kui materjali laastud on liiga kuumad või põlenud, on lõikekiirus liiga suur. Õhukeste kiukujuliste laastude korral on lõikekiirus liiga väike.

Probleemide lahendamise juhised:

Lintsaelindi hammaste murdumine – hambasamm on liiga väike, hambaprofiil on nõrk, purupesad on ummistunud, lintsaelindi vale sissetöötamine, lindi kiirus on liiga väike, ettenihke kiirus on liiga suur, saetav detail on halvasti kinnitatud või metallide saagimisel kas jahutusvedelik on vale või kogus ebapiisav.

Lintsaelindi hammaste kiire kulumine/nürinemine – hambasamm on liiga väike, vale hambakuju, laastueemaldushari ei tööta, lintsaelindi vale sissetöötamine, lindi kiirus on liiga suur, ettenihke kiirus on liiga väike või liiga suur, metallide saagimisel kas jahutusvedelik on vale või kogus ebapiisav, saetava materjali pind eriti kõva või abrasiivne või pinna defektidega (rooste, liiv).

Ebatasane saagimisjälg – lindisuunajad on lahti/kulunud/hoidikud üksteisest liiga kaugel, lintsaepingi osad on telgede suhtes nihkunud, hambasamm on liiga suur, saelindi kiirus on liiga väike, ettenihke kiirus on liiga suur, lintsaelindi vale sissetöötamine või lint on liiga kulunud.

Ebaühtlane saagimine – lindisuunajad on halvasti reguleeritud/kulunud/liiga lahku suunatud, hambasamm on liiga väike, saelindi kiirus on liiga väike, ettenihke kiirus on liiga suur, lintsaelint pole piisavalt pingul, lintsaepingi võimsus pole piisav, lintsaelint on kulunud.

Lintsaelindi katkemine/murdumine – lindisuunajad on halvasti reguleeritud/kulunud/liiga lahku suunatud, hambasamm on liiga väike,  ettenihke kiirus on liiga suur, lintsaelint on liiga pingul,  lintsaelindil on defektne ühendus.

HÜVA NÕU
Lindikiirus