Kõik me tahame saada korraliku kvaliteediga tooteid oma tarnijatelt. Lihvlintide puhul on heast kvaliteedist vähe kasu kui neid ei transpordita, hoiustata ja käsitleta õigel viisil.

pained

Lihvlindid oma ülesehituselt on tundlikud temperatuuri ja niiskuse muutustele. Madalal õhuniiskusel paindub lihvlint kumeraks – positiivne paine ja kõrgel õhuniiskusel paindub lihvlint nõgusaks – negatiivne paine. Selline paindumine mõjutab ebasoodsalt lihvimist ja töötulemust.

Lihvlintide kahjustuste vältimiseks ja toodete toimivuse säilitamiseks tuleks järgida järgmisi eeskirju:

ärge kunagi asetage lihvlinte (ka pakendis olevaid) otse betoonpõrandale

ärge jätke lihvlinte (ka pakendis olevaid) küttekollete, välisseina ja otsese päikese mõjuvälja

vältige järske temperatuuri ja niiskuse muutusi. Ideaalsed hoiustamise tingimused vajavad temperatuuri vahemikus 18 – 22º C ja suhtelist õhuniiskust vahemikus 45 – 65 %

kasutage ära varem soetatud lihvlindid ja avage pakend alles siis kui lihvlint läheb kasutusse

pakendist väljavõtmisel jälgige, et lihvlint ei saaks murdekahjustusi. Kui pakend on katki, asetage lihvlindid rippuma

riputi

Riputi peab olema oma asendilt põrandaga paralleelne ja piisavalt lai, et lihvlindi servad ripuksid täiesti paralleelselt. Riputite vahekaugus peab olema piisavalt suur, et lihvlindid kokku ei puutuks. Riputil ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osasid.

Lihvlintide eluiga ei loeta lihvlindi lihvmasinasse asetamisest, vaid selle vastuvõtmisest hoiustamisele ja käsitlemisele. Õige hoiustamine annab parima lihvimistulemuse ja seega madalad lihvimiskulud. Kui lihvlinte hoiustatakse ja käsitletakse õigesti, hoiavad nad vormi ja lõikeomadusi pikaks ajaks.

propasec

Lisame siia märkusena, et Nastroflex S.p.A., kelle toodangu edasimüüja Tooltech OÜ on, väljastab lihvlindid pakendis, kuhu on suuremate niiskuse kõikumiste ärahoidmiseks lisatud Propasec’i kuivatuskotid. Need on kõige edukamad ja ohutumad lahendused niiskuse vähendamiseks pakendi sees. Kuivatuskotid on valmistatud looduslikust mineraalsest materjalist, mis muudab need ohutuks ja keskkonnasõbralikuks.

HÜVA NÕU