Tööstusettevõttele, kellel on olemas selge nägemus oma ettevõtte lihvimisoperatsioonidest ja kes vajab ka välist abijõudu nii lihvmaterjalide tarnimisel kui ka lihvimisoperatsioonide nõustamisel, soovitame otsida sobivat partnerit. Hästi valitud partner ja tugevatel alustel koostöö, aitavad areneda nii ettevõttel kui ka partneril.

Partneri leidmiseks on hulgaliselt võimalusi. Algatuseks on hea küsida tuttavatelt ja teistelt sama valdkonna ettevõtetelt, millist partnerit nad kasutavad või on kasutanud. Selliselt saadud info on üldjuhul aus ja usaldusväärne. Kuid ärge veel otsustage ning vaadake veel ringi. Parima partneri leidmiseks on vaja veel eeltööd teha:

uurige interneti otsingumootorite kaudu, millised on võimalikud partnerid. Eesmärgiks on välja selgitada, kas tulevasel partneril on piisavalt kogemusi, ressurssi ja valmidust koostööks.

järgneb põhjalik tutvumine potentsiaalsete partneritega ja oma ootuste võimalikult täpne formuleerimine.

lõpliku valiku tegemine. Viimased läbirääkimised hinnapoliitika ja maksetingimuste koha pealt. Olge leitud partneri suhtes paindlik: andke tagasisidet, looge usalduslik õhkkond. Parimad lahendused leitakse tulemusliku ja eduka koostöö tulemusena. Sellises pikaajalises koostöös võidavad mõlemad osapooled.

Sellise tööstusettevõtte jaoks, kus olulist rolli mängivad lihvimisoperatsioonid, oleme meie õige ja vajalik partner. Oleme esimene tarnija, kelle peale lihvmaterjalide kasutajad mõtlevad, kui on vaja tellida lihvmaterjale kindlaksmääratud kliendisegmentides, lisaks võime me anda klientidele madalad kulud, kõrge kvaliteedi ja avatud suhtumise koostööle.

HÜVA NÕU
koostookinnitus